Myšky

Do třídy je zapsáno 24 dětí od věku 2,5-4,5let.

Dopolední a odpolední pobyt jim zpříjemňují paní učitelky Blanka Smolková a Petra Synková.

Děti pracují podle ŠVP pro předškolní vzdělávání Aby bylo na Zemi milo. Nabídka je společná pro celou MŠ. Třídní plány jsou rozpracovány podrobněji pro jednotlivé třídy. Většina dětí navštěvuje školku po celý den.

Společně s dětmi jsme vytvořily „Myšková třídní pravidla„, dle nichž se budou řídit celý rok. Cílem je zvyknout děti na prostředí mateřské školy, v rámci sebeobsluhy se postarat sám o sebe . Nebát se realizovat jednoduché úkoly nejprve pod vedením, později samostatně. Třída dětí je velice temperamentní, jejich energii musíme během dne usměrňovat z důvodu zvýšeného rizika úrazu. S dětmi budeme opakovat zdvořilostní návyky a učení se komunikaci. Děti se poznávají vzájemně, i s kamarády z druhé třídy „Soviček

Důležitou oblastí, kde děti získávají zkušenosti, dovednosti a návyky, je samostatnost v oblasti osobní hygieny a prvotní pracovní návyky.
Zde se snažíme o to, aby děti měly možnost vše si vyzkoušet, aby zde byl prožitek a zkušenost, protože jedině tak se děti něco naučí.
Snažíme se o to, co nejvíce činností přenést ze třídy ven. Četně využíváme zahradu s nejrůznější škálou dětských průlezek, skluzavek a houpaček a to i při odpoledních činnostech.

Myšková pravidla

Srdíčkové pravidlo: máme se všichni rádi, pomáháme si…
Ručičkové pravidlo: nepereme se, neubližujeme si, s ničím neházíme, nebereme si, co nám nepatří…


Nožičkové pravidlo: neběháme po třídě, v umývárně, na chodbě
Košťátkové pravidlo: vždy po sobě uklízíme, odpadky házíme do koše…
Ouškové pravidlo: posloucháme a děláme to, co nám dospělí říkají…


Pusinkové pravidlo: nekřičíme, neodmlouváme, používáme kouzelná slovíčka-děkuji, prosím, pěkně zdravíme.