Informace pro rodiče

Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne 1. září 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. 1. 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 4. února 2022.
Jarní prázdniny budou letos od 14. února do 20. února 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022,  pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.

Školní rok skončí ve čtvrtek 30. června  2022.

Provoz školky bude přerušen pouze ve dnech státních svátků, v době vánočních prázdnin (27. 12. – 31. 12.) a o hlavních prázdninách po dobu 4 – 5 týdnů (termín bude projednán se zřizovatelem). Jinak bude mateřská škola fungovat bez omezení.

Přerušení provozu mateřské školy o prázdninách školního roku 2021/2022:

Na základě naší žádosti bylo dne 4. 4. 2022 na jednání Rady města Doksy (usnesení č. R 263/22 b) projednáno a odsouhlaseno přerušení provozu v době letních prázdnin od 1. 7. do 29. 7. 2022.

V případě potřeby (zaměstnanost obou rodičů) lze požádat v této době ředitelku MŠ Pražská o předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Pražská, a to doložením kopie Evidenčního listu dítěte do půlky června 2022. 

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ LIBUŠINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Projekt „POZNÁVÁME NAŠE MĚSTO“

 • Cesta pohádkovým lesem na Poslův mlýn – seznamovací akce pro děti a rodiče
 • Výlet do České Lípy do Okresního vlastivědného muzea – starší děti
 • Kino Doksy – 1x v měsíci
 • Sférické kino v MŠ
 • Ekoprogram „Máme rádi zvířata“
 • Výlet do divadla – Česká Lípa nebo Nový Bor (dle aktuální nabídky)
 • Dýňování – spolupráce S Domem s pečovatelskou službou – babičky v MŠ
 • Dýňování – pro děti a rodiče a halloweenské spaní ve školce
 • Vánoční vyrábění – pro děti a rodiče
 • Mikulášské pečení čertíků (i s p. kuchařkami)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční vyrábění – babičky v MŠ
 • Vánoční besídky – třídy Myšky a Sovičky
 • Ježíšek ve školce
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Masopust – pečení koláčků, masopustní průvod po okolí
 • Barevné dny – průběžně (bílý, žlutý, zelený..)
 • Tvoříme k MDŽ – babičky v MŠ
 • Přednáška o myslivosti
 • Pobyt na horách (Škola v přírodě)
 • Vynášení MORENY (oslava příchodu jara)
 • Hledání velikonočního pokladu
 • Návštěva ZŠ
 • Lesnická přednáška (Vojenské lesy a statky ČR)
 • Dopravní den za spolupráce Policie ČR
 • Výlet na kolech pro starší děti
 • Plavání – starší děti „Voda je můj kamarád, budeme si spolu hrát“
 • Slet čarodějnic – babičky v MŠ
 • Stezka medvíďat u Termita – spolupráce s MŠ Pražská
 • Hasičský den
 • Den dětí v MŠ
 • Parník k MDD
 • Zábavné ekologické odpoledne pro děti a rodiče „Ochraňuj mě“
 • Celodenní výlet
 • Akademie
 • Svatojánské odpoledne pro děti a rodiče a Svatojánská noc – spaní ve školce
 • Výlet na Břehyni – starší děti

 

 • Spolupráce se ZUŠ – „Malý umělec“ – zapojení do projektu MAP Lag Podralsko (1x měsíčně – keramika a muzicírování)
 • Spolupráce se Čtyřlístkem
 • Spolupráce s MŠ Pražská a MŠ Staré Splavy – vzájemné návštěvy
 • Spolupráce s Baráčníky – vystoupení dětí
 • Spolupráce s Domem pečovatelské služby

 

Jak žít a nezbláznit se:

Daří se Vám výchova tak, jak chcete? Máte vztah, jaký jste si přáli? Kladete si někdy otázku, čím to může být?

Odpověď na řadu položených i nepoložených otázek Vám dá zhlédnutí videosemináře Dr. Lidmily Pekařové. Nabízí vtipný a jednoduchý návod, jak to změnit, pokud budete chtít!

videa můžete zhlédnout zde : videa PhDr. Lidmila Pekařová

Organizace dne

 

Organizace dne je pružná, reaguje na potřeby dětí, jejich zájem o činnost

orientační čas

      činnosti

6.15 – 7.45
 • hry a činnosti podle volby dětí

 

7.45 – 8.15
 • individuální práce s dětmi

 

8.15 –8.40
 • pohybové aktivity, ranní kruh

 

8.40 – 9.00
 • hygiena, svačina

 

9. 00 – 9.30
 • tématické činnosti dle TVP

 

9.30- 11.30
 • pobyt venku, sezónní činnosti

 

11.30 – 11.45
 • hygiena

 

11.45 – 12.15
 • oběd

 

12.15 – 14.15
 • poslech pohádek, odpočinek nebo spánek dětí (podle individuálních potřeb dětí),
 • logopedická péče
14.15 – 14.45
 • hygiena, otužování, odpolední svačina

 

14.45 – 16.15
 • odpolední zájmové činnosti a hry, individuální  práce s dětmi

 

Podle možností a počasí jsou činnosti realizovány na školní zahradě.

 

Aktivity pro děti

 • Saunování v nedalekém hotelu Kamýk
 • Cvičení jógy
 • Výtvarný kroužek
 • Pěvecký a recitační kroužek
 • Logopedická prevence
 • Divadelní, kouzelnická a hudební představení přímo v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s policií ČR
 • Slet čarodějnic
 • Polodenní výlety
 • Celodenní výlet na závěr školního roku
 • Oslavy Dne dětí
 • Svatojánská noc
 • Závěrečná akademie se slavnostním rozloučením se školáky

Při ukončení docházky obdrží děti pamětní alba s fotografiemi a záznamy z celého průběhu docházky do MŠ.