Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na 26. října a 27. října 2022, 28. října je státní svátek.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2022 a skončí v neděli 1. 1. 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 3. února 2023.
Jarní prázdniny budou letos od 20. února do 26. února 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na 6. dubna 2023,  pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.

Školní rok skončí ve 30. června  2023.

Provoz školky bude přerušen pouze ve dnech státních svátků, v době vánočních prázdnin (27. 12. – 31. 12.) a o hlavních prázdninách po dobu 4 týdnů (termín bude projednán se zřizovatelem). Jinak bude mateřská škola fungovat bez omezení.

Přerušení provozu mateřské školy o prázdninách školního roku 2022/2023: od 31. 7. do 25. 8. 2023, tzn. 4 týdny (usnesení č. R288/23b).

V případě potřeby (zaměstnanost obou rodičů) lze požádat v této době ředitelku MŠ Pražská o předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Pražská, a to doložením kopie Evidenčního listu dítěte.

 

PLÁNOVANÉ AKCE MŠ LIBUŠINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 • Cesta pohádkovým lesem na Poslův mlýn – seznamovací akce pro děti a rodiče
 • Výlet do České Lípy do Okresního vlastivědného muzea – starší děti
 • Kino Doksy – 1x v měsíci
 • Sférické kino v MŠ
 • Ekoprogram „Máme rádi zvířata“
 • Výlet do divadla – Česká Lípa nebo Nový Bor (dle aktuální nabídky)
 • Dýňování – spolupráce S Domem s pečovatelskou službou – babičky v MŠ
 • Dýňování – pro děti a rodiče a halloweenské spaní ve školce
 • Vánoční vyrábění – pro děti a rodiče
 • Mikulášské pečení čertíků (i s p. kuchařkami)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční vyrábění – babičky v MŠ
 • Vánoční besídky – třídy Myšky a Sovičky
 • Ježíšek ve školce
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Masopust – pečení koláčků, masopustní průvod po okolí
 • Barevné dny – průběžně (bílý, žlutý, zelený..)
 • Tvoříme k MDŽ – babičky v MŠ
 • Přednáška o myslivosti
 • Pobyt na horách (Škola v přírodě)
 • Vynášení MORENY (oslava příchodu jara)
 • Hledání velikonočního pokladu
 • Návštěva ZŠ
 • Lesnická přednáška (Vojenské lesy a statky ČR)
 • Dopravní den za spolupráce Policie ČR
 • Výlet na kolech pro starší děti
 • Plavání – starší děti „Voda je můj kamarád, budeme si spolu hrát“
 • Slet čarodějnic – babičky v MŠ
 • Stezka medvíďat u Termita – spolupráce s MŠ Pražská
 • Hasičský den
 • Den dětí v MŠ
 • Parník k MDD
 • Zábavné ekologické odpoledne pro děti a rodiče „Ochraňuj mě“
 • Celodenní výlet
 • Akademie
 • Svatojánské odpoledne pro děti a rodiče a Svatojánská noc – spaní ve školce
 • Výlet na Břehyň – starší děti

 

 • Spolupráce se ZUŠ
 • Spolupráce se Čtyřlístkem, s Knihovnou
 • Spolupráce s MŠ Pražská a MŠ Staré Splavy – vzájemné návštěvy
 • Spolupráce s Baráčníky – vystoupení dětí
 • Spolupráce s Domem pečovatelské služby

 

Organizace dne

 

Organizace dne je pružná, reaguje na potřeby dětí, jejich zájem o činnost

orientační čas

      činnosti

6.15 – 7.45
 • hry a činnosti podle volby dětí

 

7.45 – 8.15
 • individuální práce s dětmi

 

8.15 –8.40
 • pohybové aktivity, ranní kruh

 

8.40 – 9.00
 • hygiena, svačina

 

9. 00 – 9.30
 • tématické činnosti dle TVP

 

9.30- 11.30
 • pobyt venku, sezónní činnosti

 

11.30 – 11.45
 • hygiena

 

11.45 – 12.15
 • oběd

 

12.15 – 14.15
 • poslech pohádek, odpočinek nebo spánek dětí (podle individuálních potřeb dětí),
 • logopedická péče
14.15 – 14.45
 • hygiena, otužování, odpolední svačina

 

14.45 – 16.15
 • odpolední zájmové činnosti a hry, individuální  práce s dětmi

 

Podle možností a počasí jsou činnosti realizovány na školní zahradě.

 

Aktivity pro děti

 • Tradiční akce pro děti
 • Cvičení jógy
 • Výtvarný kroužek
 • Logopedická prevence
 • Divadelní, kouzelnická a hudební představení přímo v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s policií ČR
 • Slet čarodějnic
 • Polodenní výlety
 • Celodenní výlet na závěr školního roku
 • Oslavy Dne dětí
 • Svatojánská noc
 • Závěrečná akademie se slavnostním rozloučením se školáky

Při ukončení docházky obdrží děti pamětní alba s fotografiemi a záznamy z celého průběhu docházky do MŠ.