Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pátek 1. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na 26. října a 27. října 2023.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2023 a skončí v pondělí 1. 1. 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 2. února 2024.
Jarní prázdniny budou letos od 26. února do 3. března 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na 28. března 2024,  pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem.

Školní rok skončí 28. června 2024.

Provoz školky bude přerušen pouze ve dnech státních svátků, v době vánočních prázdnin (25. 12. 2023 – 1. 1. 2024) a o hlavních prázdninách po dobu 4 týdnů (termín bude projednán se zřizovatelem). Jinak bude mateřská škola fungovat bez omezení.

Na základě naší žádosti bylo dne 15. 4. 2024 na jednání Rady města Doksy (usnesení č. R 252/24 b) projednáno a odsouhlaseno přerušení provozu v době letních prázdnin v MŠ Libušina v termínu: od 1. 7. do 26. 7. 2024.

Pro oba pracující rodiče je možnost požádat v této době paní ředitelku v MŠ Pražská o předškolní vzdělávání vašeho dítěte, a to od 20. 5., nejdéle do 7. 6. 2024. Je nutno doložit kopii evidenčního listu dítěte. 

Digitalizujeme školu – NPO-EU

PLÁNOVANÉ A TRADIČNÍ AKCE MŠ LIBUŠINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

PROJEKT S NÁZVEM „ŠKOLKOVÁ DUHA“

 • Cesta pohádkovým lesem, opékání vuřtů na zahradě MŠ – seznamovací akce pro děti a rodiče
 • Výlet do České Lípy do Okresního vlastivědného muzea – starší děti
 • Odpoledne s dráčkem „Papíráčkem“- akce pro děti a rodiče
 • Kino Doksy – 1x v měsíci
 • Sférické kino v MŠ
 • Ekoprogram „Máme rádi zvířata“
 • Výlet do divadla – Česká Lípa nebo Nový Bor (dle aktuální nabídky)
 • Dýňování – pro děti a rodiče
 • Vánoční vyrábění – pro děti a rodiče
 • Mikulášské pečení čertíků (i s p. kuchařkami)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídky – třídy Myšky a Sovičky
 • Ježíšek ve školce
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Masopust – pečení koláčků, masopustní průvod po okolí
 • Barevné dny – průběžně během školního roku (bílý, oranžový(halloween), žlutý, zelený…)
 • Tvoříme k MDŽ
 • Přednáška o myslivosti
 • Vynášení MORENY (oslava příchodu jara)
 • Hledání velikonočního pokladu
 • Návštěva ZŠ
 • Lesnická přednáška (Vojenské lesy a statky ČR)
 • Dopravní den za spolupráce Policie ČR
 • Výlet na kolech pro starší děti
 • Slet čarodějnic
 • Hasičský den – ukázka hasičské techniky
 • Den dětí v MŠ
 • Parník k MDD
 • Celodenní výlet
 • Akademie, rozloučení s předškoláky
 • Svatojánské odpoledne pro děti a rodiče a Svatojánská noc, spaní v MŠ
 • Výlet na Břehyň nebo do okolí MŠ – starší děti

 

 

 

Organizace dne

 

Organizace dne je pružná, reaguje na potřeby dětí, jejich zájem o činnost

orientační čas

      činnosti

6.15 – 7.45
 • hry a činnosti podle volby dětí

 

7.45 – 8.15
 • individuální práce s dětmi

 

8.15 –8.40
 • pohybové aktivity, ranní kruh

 

8.40 – 9.00
 • hygiena, svačina

 

9. 00 – 9.30
 • tématické činnosti dle TVP

 

9.30- 11.30
 • pobyt venku, sezónní činnosti

 

11.30 – 11.45
 • hygiena

 

11.45 – 12.15
 • oběd

 

12.15 – 14.15
 • poslech pohádek, odpočinek nebo spánek dětí (podle individuálních potřeb dětí),
 • logopedická péče
14.15 – 14.45
 • hygiena, otužování, odpolední svačina

 

14.45 – 16.15
 • odpolední zájmové činnosti a hry, individuální  práce s dětmi

 

Podle možností a počasí jsou činnosti realizovány na školní zahradě.

 

Aktivity pro děti

 • Tradiční akce pro děti
 • Cvičení jógy
 • Výtvarný kroužek
 • Logopedická prevence
 • Divadelní, kouzelnická a hudební představení přímo v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s policií ČR
 • Slet čarodějnic
 • Polodenní výlety
 • Celodenní výlet na závěr školního roku
 • Oslavy Dne dětí
 • Svatojánská noc
 • Závěrečná akademie se slavnostním rozloučením se školáky

Při ukončení docházky obdrží děti pamětní alba s fotografiemi a záznamy z celého průběhu docházky do MŠ.