Školní jídelna

 

 

Cena stravného
  • celodenní strava: 46,- Kč                (11,- + 23,- + 10,- + 2,-)
  • polodenní strava:  36,- Kč    

Do ceny oběda je započítána částka 2,-Kč na pitný režim.

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb. je stanoveno, že děti, které v průběhu školního roku dovrší věku 7 let, platí stravné ve výši:

  • celodenní strava: 49,-  Kč             (12,- + 25,- + 10,- +2,-)
  • polodenní strava: 39,-  Kč            Do ceny oběda je započítána částka 2,-Kč na pitný režim.
Omlouvání dětí
  • na příslušný den – osobně či telefonicky nejpozději do 7.30 hod. (tel. 487 872 010, 602 541 601)
  • telefonicky kdykoliv – zanecháním vzkazu na službě „memobox“ – nejpozději do 7.30 hodin příslušného dne, přičemž ze zanechané zprávy musí být jasně patrno jméno dítěte a na jak dlouho je omluveno
  • předem – do sešitu na omlouvání dětí na okénku u školní kuchyně, telefonicky nebo osobně u vedoucí stravování

Pokud rodiče nestihnou dítě z důvodu náhlého onemocnění dítěte, či jiných závažných důvodů včas omluvit na příslušný den, mají možnost v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ odebrat oběd do přinesených nádob, a to nejpozději do 12.30 hod. Tuto skutečnost je třeba předem oznámit vedoucí stravování.

Platba

Platba je uskutečňována do 15. dne příslušného měsíce převodním příkazem nebo hotovostním vkladem na účet mateřské školy u peněžního ústavu Moneta Money Bank a.s., číslo účtu: 162 410 061 kód banky: 0600 nebo v předem určený den přímo v mateřské škole hotovostní platbou. Předpis na platbu stravného je k dispozici vždy na začátku příslušného kalendářního měsíce. Je umístěn na výdejním okénku u školní kuchyně. Součástí předpisu je i částka za úplatu za předškolní vzdělávání.