Projekty

1.Program MISP – Aktivizační cvičení ve školkách /masáže děti dětem/.

Aktivizační cvičení ve školkách přináší dětem to, co nám bytostně všem chybí – dotek. Program MISP je založený na vzájemném respektujícím doteku (děti dětem) a to běžně oblečených dětí – v oblasti zad, hlavy, týla a rukou – pod dohledem dospělé osoby.

2. Malá technická univerzitaZapojení do krajského projektu Malé technické univerzity financovaného NAKAP II Libereckého kraje – polytechnické vzdělávání pro MŠ, který je spolufinancován Evropskou unií. Díky tomuto projektu získá škola metodiky a pomůcky pro polytechnické vzdělávání programu Malá technická univerzita se zaměřením na náš region. Jedná se o kompletní vzdělávací program včetně pomůcek, školení pedagogů, a hlavně praktických lekcí s dětmi pod vedením zkušené lektorky MTU.

 

3.  Naše mateřská škole je zapojena do projektu české obce sokolské „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ s podnázvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“  Celoroční projekt pro předškolní děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.