Projekty

1. ŠABLONY OP JAK 

Personální podpora MŠ Libušina Doksy

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005556

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podporu a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

2. Malá technická univerzitaZapojení do krajského projektu Malé technické univerzity financovaného NAKAP II Libereckého kraje – polytechnické vzdělávání pro MŠ, který je spolufinancován Evropskou unií. Díky tomuto projektu získá škola metodiky a pomůcky pro polytechnické vzdělávání programu Malá technická univerzita se zaměřením na náš region. Jedná se o kompletní vzdělávací program včetně pomůcek, školení pedagogů, a hlavně praktických lekcí s dětmi pod vedením zkušené lektorky MTU.

3.  Naše mateřská škole je zapojena do projektu české obce sokolské „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ s podnázvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“  Celoroční projekt pro předškolní děti, který pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání, objevují svět. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.