Zápis do naší školy

Zápis do mateřské školy Libušina probíhá každoročně v měsíci květnu.
Děti mohou být přijímány i během celého školního roku – pokud to dovoluje kapacita školy.

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční od 3. května do 7. května 2021. Těšíme se na vás!

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti jsou rozděleny do dvou tříd, a to zpravidla ve věkových skupinách:
od 3 do 4,5 let
od 4,5 do 6 (až 7) let.

Naplňování cílů předškolního vzdělávání tak efektivně probíhá dle specifických požadavků jednotlivých věkových skupin. Většinu dne ale mají děti možnost pobývat v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu, což přispívá k jejich zdravému psychickému rozvoji.

Rodiče přivádějí děti do 8:00 hodin, po předchozí dohodě je možné dítě přivést i odvést dle potřeb rodičů.