Zápis do naší školy

Zápis do mateřské školy Libušina probíhá každoročně v měsíci květnu.

Termín pro školní rok 2024/2025:  6. 5. – 10. 5. 2024 (vyjma 8. 5. 2024 – státní svátek) v době od 8:00 do 15:00 hod. a 10. 5. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hod., v budově mateřské školy. Je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Plakát k zápisu 2024-25

Schváleno Radou města Doksy (usnesení č. R 96/24). Zápis je i pro děti s odlišným mateřským jazykem. Povinné předškolní vzdělávání  se kromě státních občanů České republiky vztahuje také na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně. Podrobnosti najdete v pozvánce níže.

Žádost o přijetí do MŠ

Vyjádření lékaře

Děti mohou být přijímány i během celého školního roku – pokud to dovoluje kapacita školy.

Těšíme se na vás!

Děti jsou rozděleny do dvou tříd, a to zpravidla ve věkových skupinách:
od 3 do 4,5 let
od 4,5 do 6 (až 7) let.

Naplňování cílů předškolního vzdělávání tak efektivně probíhá dle specifických požadavků jednotlivých věkových skupin. Většinu dne ale mají děti možnost pobývat v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu, což přispívá k jejich zdravému psychickému rozvoji.

Rodiče přivádějí děti do 8:00 hodin, po předchozí dohodě je možné dítě přivést i odvést dle potřeb rodičů.