Zápis do naší školy

Zápis do mateřské školy Libušina probíhá každoročně v měsíci květnu. Termín pro tento školní rok: 2. – 5. května 2023. Radou města Doksy (usnesení č. R 178/23 b) byl schválen termín a místo pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2023/2024, denně od 8:00 do 11:30 hodin v mateřské škole. Zápis je i pro děti s odlišným mateřským jazykem. Povinné předškolní vzdělávání  se kromě státních občanů České republiky vztahuje také na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně. Podrobnosti najdete v pozvánce níže.

Děti mohou být přijímány i během celého školního roku – pokud to dovoluje kapacita školy.

Těšíme se na vás!

Děti jsou rozděleny do dvou tříd, a to zpravidla ve věkových skupinách:
od 3 do 4,5 let
od 4,5 do 6 (až 7) let.

Naplňování cílů předškolního vzdělávání tak efektivně probíhá dle specifických požadavků jednotlivých věkových skupin. Většinu dne ale mají děti možnost pobývat v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu, což přispívá k jejich zdravému psychickému rozvoji.

Rodiče přivádějí děti do 8:00 hodin, po předchozí dohodě je možné dítě přivést i odvést dle potřeb rodičů.