Rok se s rokem sešel a my, v mateřské škole, jsme mohli sledovat, jak čas plyne nezadržitelně rychle, přičemž každý okamžik byl plný radosti a nových zážitků. Naše třídy „Myšek a Soviček“ se staly domovem pro mnoho nezapomenutelných chvil, kdy jsme se společně s dětmi a jejich rodinami smáli, tvořili se nové věci, ale i nová přátelství mezi všemi. Projekt „Školková duha“ nás provázel celým školním rokem, a jak se duha plnila barvami, tak se naše srdce plnila radostí a láskou k těm nejmenším.

Významným mezníkem bylo oslavení „padesátého výročí“ naší školky, kdy jsme se setkali nejen s kolegyněmi, ale i s hosty – bývalými zaměstnanci a významnými osobnostmi z naší komunity v čele s panem starostou Bc. Romanem Fajbíkem. Děkujeme nejen za květinové dary, ale i za to, že s námi sdílel tuto významnou událost. Pro děti jsme jako dárek k tomuto výročí pozvali „Balónkovou Evičku“, která vykouzlila dětem na tvářích radost a smích, a každý si odnesl domů malý balónkový dárek jako vzpomínku na tento výjimečný den.

„Den rodin“ byl oslavou všech našich „školkových“ rodin, kde si všichni mohli vyzkoušet netradiční aktivity a užít si společně strávený čas. Sešlo se šestnáct rodin, které se přišly pobavit a zasoutěžit si, zažít legraci se svými dětmi. Byl to den plný smíchu, her a vzájemného sdílení, který nám všem zůstane v paměti jako jeden z nejkrásnějších dnů roku.

„Dětský den a výlet do ZOOPARKU Zelčín“ byly dalšími milníky, které nám umožnily opustit běžný školní režim a vydat se za dobrodružstvím do krásného prostředí zooparku mezi zvířata, která jsme mohli nejen vidět, ale i se jich dotknout nebo je krmit. Děkujeme p. Horčičkovi za bezpečnou cestu autobusem a za to, že nám umožnil prožít tento nezapomenutelný den.

Zahradní slavnost byla korunovací celého roku, kdy jsme se rozloučili s našimi předškoláky, kteří se již těší na nové dobrodružství ve škole. Svatojánské odpoledne pak přineslo další příležitost pro setkání a sdílení radostných chvil, a Svatojánská noc byla magickým zážitkem pro naše nejstarší předškoláky a všechny „Sovičky“, kteří strávili noc plnou pohádek a snů v bezpečí školky.

A tak, když se ohlédneme za tímto školním rokem, vidíme nejen barevnou duhu plnou zážitků, ale i srdce plná vděčnosti za každý společně prožitý okamžik. Děkujeme všem, kteří byli součástí této cesty, a těšíme se na další rok plný objevů, učení a radosti z nových zážitků. Přejeme našim školáčkům šťastné vykročení do nového „školního“ světa a držíme jim palce při zvládání nových úkolů a zkoušek, které na ně čekají. Doufáme, že až budete s dětmi prohlížet albíčka s fotkami, připomenete si vše, co u nás děti zažily, zkrátka naši společnou cestu objevování a poznávání v mateřské škole. Děkujeme všem rodičům za podporu a spolupráci, moc děkuji panu K. Popperovi za pomoc a sponzorování oprav herních prvků a udržování naší zahrady. Děkujeme za sponzorské dary rodičům, a také fotbalovému mužstvu TJ Staré Splavy za fotbalové brány a jiné dárky ke Dni dětí. S velmi zajímavou a poutavou přednáškou pro obě třídy s názvem „Poznejte les“ k nám přijel pan Mgr. Jan Kobr z Vojenských lesů Mimoň, který si také zaslouží poděkování. Děkujeme také dobrovolným dokským hasičům, jmenovitě pánům J. Pavinskému, K. Málkovi, J. Vaňátkovi a J. Komoňovi za úžasně prožité „hasičské dopoledne“ v naší školce. Rovněž mockrát děkuji Klárce Dedkové, Danielu Taclíkovi a Janu Gabrovskému za pomoc při oslavách 50. výročí mateřské školy (hudba, pozvánky, prezentace). Na závěr patří velké poděkování i celému kolektivu „Libušky“, který se s tímto významným mezníkem naší mateřské školy „popasoval“ s velkým nasazením, stejně tak jako se zvládáním všech pracovních povinností během celého školního roku 2023/2024.

Připomínáme uzavření naší mateřské školy od 1. do 26. 7. 2024 a přejeme všem dětem moc pěkné léto, prázdniny plné zážitků a rodičům vydařenou dovolenou.

Za celý kolektiv MŠ Petra Synková a Šárka Semecká, ředitelka