Vážení rodiče, připomínám, že od 1. 9. 2024 se navýší úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Libušina: měsíční výše úplaty byla stanovena usnesením Rady města Doksy dne 4. 12. 2023 na částku 500 Kč (RM 900/23).

Podrobné informace „Směrnice ke stanovení výše úplaty“.