OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ LIBUŠINA DOKSY

Týden od 13. do 17. května bude ve znamení oslav 50. výročí založení naší mateřské školy.

Opravdu je to tak a naše školka oslaví velké jubileum 50 let! Je to pro nás příležitost vzpomenout nejen na prožité chvíle a důležité okamžiky, ale také na všechny zaměstnance, kteří byli a jsou s naší mateřskou školou spjati. Poděkování bude patřit všem, kdo s námi spolupracovali a spolupracují. Bude nám ctí přivítat všechny bývalé zaměstnance, vedení města v čele s panem starostu Bc. Romanem Fajbíkem a všechny pozvané hosty dne 16. května 2024 v 16 hodin na oslavě výročí. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které bude tento týden také výjimečný. Zároveň všechny zveme na Dny otevřených dveří. Budeme se na vás moc těšit.

Pozvánka, kterou najdete i v Dokském zpravodaji:

Pozvánka pro veřejnost