Den Země je důležitý svátek, který nás upozorňuje na to, jak důležité je chránit naši planetu a žít v souladu s přírodou. V naší mateřské škole si tento svátek připomněly děti ze třídy Soviček, které celý týden prožily různými aktivitami a zábavou. Dozvěděly se nejen spoustu zajímavostí o Zemi, ale také si vyzkoušely, jak se o ni starat.

Každý den si povídali o tom, co na naší planetě nalezneme, co na ní žije a roste, co to je ekologie a jak třídíme odpad. Děti se naučily rozlišovat různé druhy odpadu a jejich symboly. Také se dozvěděly, že naše školka je zapojena do ekologického programu na ochranu Země a že máme speciální kontejnery pro třídění odpadu.

Nejen povídáním, ale i hrou jsme si osvojovali ekologické návyky. Hráli jsme různé pohybové, ale i ekologické hry, jako například „Kdo je kamarád Země?“, „Do jakého kontejneru, co dáváme?“. Poznávali jsme a třídili obrázky zvířat, rostlin a krajin. Prohlíželi jsme encyklopedie a učili se nová slovíčka. Dokonce jsme si každý vyrobili vlastní zeměkouli z vlastnoručně nabarvených papírů.

Na závěr týdne jsme se rozhodli udělat něco praktického pro naši planetu. Uklidili jsme naši školkovou zahradu. Pak jsme se vydali uklidit i les, do kterého si chodíme hrát. Našli jsme spoustu odpadků, které tam nepatřily. Děti byly moc šikovné a ochotné pomáhat. Byli jsme rádi, že jsme udělali něco dobrého pro naši Zemi.

Den Země v mateřské škole byl pro nás všechny velkým zážitkem a poučením. Děti se naučily mnoho nových věcí a zábavnou formou si osvojily ekologické postoje. Doufáme, že si tyto návyky zachovají i doma a budou se starat o naši planetu nejen jeden den v roce, ale každý den.