„Masopustní veselice, veselá je převelice, elce, pelce do pekelce, rolničky a kotrmelce“….

… i tak by se dala pojmout jedna z lidových tradic, kterou si v tomto období připomínají lidé v různých koutech naší země. I v naší školce si tradici Masopustu připomínáme a užíváme každý rok. Tento lidový zvyk je spojený s obdobím hodování a veselí. A tak se děti ze třídy Myšek i Soviček proměnily na pekaře a masopustní koláče si vlastnoručně ozdobily. Našim paním kuchařkám patří velké poděkování, protože nám koláče upekly a jejich vůně se ještě dlouho linula celou školkou.

Pečením koláčů však naše zábava nekončila. Na středu 15. února byl naplánován ve školce tradiční KARNEVAL. K této tradici patří nejen masky, ale i zábava a veselí. Ale aby bylo veselo, bylo důležité zapojit fantazii a společně s rodiči nějakou masku vyrobit. Podmínkou možnosti zúčastnit se karnevalu bylo, aby každé z dětí přišlo v masce, kterou pak představilo ostatním kamarádům. Děti se tohoto úkolu zhostily znamenitě a náležitě si to společně užily. Nejen promenádou masek, ale i soutěžemi bylo protkáno celé dopoledne. Pohyb je náš kamarád, a tak není divu, že jsme nezapomněli ani na diskotéku. To byly taneční kreace! Naše tělocvična, vyzdobená nejrůznějšími pestrými stuhami, balónky a střapci se otřásala v základech.  Nechyběla ani píseň „Jede, jede mašinka“ a projížďka po celé školce. A jak jsme náš karnevalový týden zakončili? No přece masopustním průvodem po okolí. Kdo nás neviděl, tak nás určitě slyšel. Za doprovodu nástrojů a říkadel náš průvod vedla Honzíkova mašinka. Dětem to v karnevalových škraboškách, které si ve třídě Soviček vyráběly, a také v masopustních čepicích moc slušelo. Děkujeme za spolupráci všem rodičům a těšíme se na další, březnové akce.

Krásné jarní, a pokud možno slunečné dny vám přeje Petra Synková a Šárka Semecká