Už od rána se ve třídách Myšek a Soviček sešlo mnoho dětiček, které vyhlížely ohlášenou návštěvu Mikuláše a andělky. Někteří doufali, že čert s nimi letos nedorazí, ale to byli na omylu. Přišel a přinesl s sebou obrovský pytel a velkou knihu hříchů, ve které byli napsáni i někteří hříšníci z naší školky s jejich hříchy, kterými se provinili. Andělka pečlivě předčítala hříšníky, kteří podáním ruky Mikulášovi a čertovi zpečetili svůj slib, že už budou poslouchat. No uvidíme!!!

Všechny dětičky dostaly od Mikuláše balíček s dobrotami, ovocem, pečeným sladkým čertíkem a malým dárečkem. Na oplátku jsme Mikuláše, čerta i andělku odměnili krásnou básničkou a písničkou, za kterou jsme sklidili potlesk. Během dopoledne proběhla čertí bitva, zahráli jsme si na chlupatého čerta a zúčastnili se i čertích závodů v podobě hodu pytlem, běhu s pytlem kolem mety a hodem polínka do kotle a došlo i na čertovský taneček. Během minulého týdne jsme si ve třídách vyrobili každý vlastního čertíka, kterého jsme si také odnesli domů.

Velké poděkování patří rodičům, kteří přispěli odměnami do balíčků, které dětem udělaly velikou radost. Děkujeme!!!