Milí rodiče, milé děti,

je to tak, už zítra, ve čtvrtek 1. září 2022  nám začíná nový školní rok.

Vážení rodiče, nezapomeňte své děti přivést včas, nejpozději do 8:00 hodin. Veškeré bližší informace obdržíte v mateřské škole a na schůzce rodičů, kterou plánujeme na začátek září. Seznamy dětí a jejich rozdělení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na nástěnce u hlavních dveří. Vezměte s sebou pro své děti  náhradní oblečení, bačkory s pevnou patou a pyžamo (v případě, že bude Vaše dítě ve školce spát). Věci, které upadnou na zem už „ničí nejsou“, proto prosíme ve vašem vlastním zájmu veškeré věci označit jménem dítěte (monogram), nejlépe fixou na textil.

Bližší informace o jednotlivých potřebách naleznete v manuálu „Co potřebuji s sebou do školky“, který jste obdrželi při zápisu do naší MŠ nebo visí na nástěnce.

Začátek docházky do mateřské školy je velkou změnou pro dítě, ale také pro rodiče. Přináší s sebou spoustu nového – příchod do nového prostředí, nové děti, ale také dospělí, nový režim dne, nový druh komunikace – s paní učitelkou, odloučení od rodičů. Každé dítě potřebuje jiný čas na zvykání. Některé zvládne rovnou celý den v MŠ bez rodičů, pro jiné je lepší pro začátek strávit v MŠ např. jen 2 hodiny na seznámení se školkou. Pečlivě zvažte, jak je na tom Vaše dítě, rádi se s Vámi předem domluvíme na plánu zvykání pro Vaše dítě individuálně.

Těšíme se na vás.