I když nám ve školce v pondělí začínají prázdniny a končí nám další úspěšný školní rok, ráda bych využila tento příspěvek k poděkování všem, kteří se starali a zasloužili o to, aby se u nás dětem líbilo, aby byly spokojené a veselé, zkrátka, aby pro ty naše „poklady“ byla docházka do školky přínosem a radostí. Je to celý kolektiv naší školky, ať to jsou paní učitelky nebo paní vedoucí školní jídelny, paní kuchařka, paní školnice, všem děkuji za jejich záslužnou práci. Děkuji za všechno také paní učitelce Monice Drážďanské, která nás na nějaký čas opouští, protože bude maminkou. Děti byly smutné, když se s nimi paní učitelka přišla rozloučit, ale nanuk a píšťalka od paní učitelky jim vykouzlily úsměv na tváři. Zapískají a hned si na paní učitelku vzpomenou.

Děkujeme také všem rodičům za spolupráci, jmenovité poděkování zaznělo již na Zahradní slavnosti, na které jsme se rozloučili s našimi budoucími školáčky. Překvapení v podobě obrazu s poděkováním a podpisy dětí od našich maminek bylo tak dojemné, že slza ukápla nejenom maminkám, ale i nám. Moc díky!

Při ohlédnutí se také vrátím k naší dopravní soutěži, kterou nám pomohli zpestřit policisté praporčík Hloušek a nadporučík Markl z České Lípy, kterým moc děkujeme za ukázku policejní techniky i přednášku. Za návštěvu rovněž děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Doksy za prima „hasičské“ dopoledne, které si děti opravdu užily.

Obdivuhodné byly i v tomto roce práce dětí výtvarného kroužku, pod vedením paní učitelky Blanky Breychové. Uvidíme, jak děti dopadnou v poslední soutěži na téma „Ilustrace oblíbené knihy“ projektu MAP Českolipsko a Novoborsko. Zaslány byly skvělé výtvarné práce, které jsme vystavili na naší zahradě a vše zdokumentovali tak, jak bylo v podmínkách soutěže.

Ráda bych na závěr poděkovala rodičům Pítovým za svezení výletním vláčkem. Na konci června jsme ještě stihli výlet na Břehyni na zmrzku, která se hradila ze sběru papíru. Děkujeme všem rodičům, kteří se celoročně do sběru zapojili. Díky tomu mají děti albíčka plná fotek. I letos si je předškoláci odnášeli domů, díky paním učitelkám, které ve svém volném čase albíčka chystají, a věřte, že to není jednoduché. Maminky předškoláků, kteří o prázdninách nebudou chodit, si v srpnu mohou přijít pro fotky z posledních akcí, aby jim v albíčku nechyběly.

Připomínám uzavření naší mateřské školy od 1.7. do 29.7. 2022 a za celý kolektiv přeji všem dětem krásné léto a prázdniny plné zážitků se svými nejbližšími.