Dnes 12. května jsme se s některými dětmi ze třídy „Soviček“ zúčastnili sportovního klání již tradiční STEZKY MEDVÍĎAT. Po cestě děti hledaly medvědy, kteří se jim schovali v lese v okolí Termita. Celá trasa byla zpestřená několika úkoly z oblastí např. vzájemné spolupráce ve skupině, táborských dovedností, zdravovědy, překonávání překážek a mnoho dalšího. Cílem bylo se v lese neztratit, splnit úkoly a co nejrychleji dorazit do cíle, kde na všechny děti čekala zasloužená sladká odměna. Všichni naši „sportovci“ byli moc šikovní, našli všechny medvědy, a zdárně dorazili do cíle.  Dokonce někteří doběhli až na stupně vítězů. Jsme na všechny děti moc pyšné, holčičí družstvo VEVERKY ve složení: Klárka Černohorská, Amálka Horčičková a Terezka Štorkánová obsadily krásné 5. místo a naši rychlí GEPARDI ve složení: Kuba Kreml, Vašek Chadraba a Vojta Ruda si doběhli pro 1. místo a získali tak zasloužené odměny a medaile. Děkujeme také panu Kremlovi za účast a vedení družstva „Gepardů“, vedoucí družstva „Veverek“ byla paní učitelka Taclíková. Všem moc gratulujeme a těšíme se na další ročník.