V pátek 22. dubna 2022 jsme si společně s dětmi připomněli svátek naší Země, která jako jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, rostlin, živočichů. Je to den, kdy si každým rokem připomínáme, že bychom měli svoji Zemi chránit a starat se o ni.

Proto jsme se rozhodli, že si ta naše Země za odměnu zaslouží, abychom ji alespoň malinko ulevili a uklidili odpadky, které na ni rozhodně nepatří. Naše „uklízecí četa“ plná nadšených dětí vybavených jednorázovými rukavicemi vyrazila poklízet jeden den nejprve do našeho lesa, kam si chodíme hrát. Už cestou od školky jsme posbírali do našich pytlů hromady odpadků, které tu někteří nepořádníci nechali pohozené. V lese jsme také měli plné ruce práce, protože odpadků stále a stále jen přibývalo. Byli jsme z toho trochu smutní, kolik nezodpovědných uličníků různé odpadky jen tak volně pohodí, ale zároveň jsme měli radost na rtech z dobře odvedené a užitečné práce. Další den jsme se vrhli na úklid na naší zahradě a v okolí naší školky. Sbírali a dávali jsme na hromadu velké klacky, které nám tu zanechal vítr, když zrovna kraloval a také jsme našli i pár papírků a jiných odpadků, které jsme vyhodili rovnou do koše. Pořádně jsme si mákli a všechny děti na sebe mohly být pyšné, jsou to naše šikulky.

Tato „uklízecí akce“ byla vyvrcholením celého týdne, kdy jsme si se staršími dětmi ze třídy „Soviček“ povídali o naší Zemi, kterou musíme chránit a starat se o ni. Připomněli jsme si, že je pro nás důležité dýchat čerstvý vzduch, pít čistou vodu a jíst zdravé jídlo. Kdybychom ale v přírodě pohazovali odpadky, kam se nám zachce, a vypouštěli do řeky různé chemikálie, za chvíli bychom neměli ani zdravou vodu, ani zdravé jídlo. A to nejen my, lidé, ale také všechna zvířata a rostliny, které spolu s námi na planetě Zemi žijí.

Díky rostlinám, především stromům, máme stále kyslík, který potřebujeme k dýchání. V lese i v horách jsou studánky, pramení tam potůčky, které se postupně mění v potoky a dále v řeky.  Z těch potoků a řek bereme vodu, kterou pijeme. Stromů a vody si musíme vážit, bez kyslíku a vody není možně žít.

Abychom načerpali co nejvíce informací o ochraně naší přírody, přijeli za námi do školky zkušení lesní pedagogové se svým výukovým programem „O lese se učit v lese“. Předali dětem zábavnou a poutavou formou mnoho cenných informací o lese a hospodaření v něm. Děti se učily zážitkem, vnímaly a poznávaly les všemi smysly, a především si vytvářely pozitivní vztah k lesnímu hospodářství.

Chránit přírodu na naší planetě mohou všichni lidé, děti i dospělí. Jak? Pro začátek se naučme třídit odpadky, šetřit vodou (např. nenechávat v koupelně otevřený kohoutek), šetřit elektřinou (např. zhasínat v místnostech, když odcházíme pryč) a využívat staré věci, aby se nemusely vyhodit, ale mohly se znovu použít, tedy recyklovat.