Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech školách v pondělí 2. září 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 31.12. 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny jsou 9. března až 13. března 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Provoz školky bude přerušen pouze ve dnech státních svátků, v době vánočních prázdnin (23.12. – 31.12.) a o hlavních prázdninách po dobu 5 týdnů (termín bude projednán se zřizovatelem). Jinak bude školka fungovat bez omezení.

Přerušení provozu mateřské školy o prázdninách

Rada města Doksy dne 20.4. 2020 (usnesením č. R 230/20b) schválila termín přerušení provozu MŠ Libušina během letních prázdnin.

Termín přerušení provozu: od 1.7. do 31.7. 2020

V případě potřeby (zaměstnanost obou rodičů v této době) lze požádat ředitelku MŠ Pražská o předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Pražská, a to doložením kopie Evidenčního listu dítěte do 12.6. 2020. 

 PLÁNOVANÉ AKCE MŠ LIBUŠINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 •  Cesta pohádkovým lesem na Poslův mlýn – seznamovací akce pro děti a rodiče
 • Výlet do České Lípy do Okresního vlastivědného muzea – starší děti
 • Sférické kino v MŠ
 • Ekoprogram „Máme rádi zvířata“
 • Výlet do divadla – Česká Lípa nebo Nový Bor (dle aktuální nabídky)
 • Dýňování – spolupráce S Domem s pečovatelskou službou – babičky v MŠ
 • Dýňování – pro děti a rodiče a halloweenské spaní ve školce
 • Vánoční vyrábění – pro děti a rodiče
 • Mikulášské pečení čertíků (i s p. kuchařkami)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční vyrábění – babičky v MŠ
 • Vánoční besídky – třídy Myšky a Sovičky
 • Ježíšek ve školce
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Masopust – pečení koláčků, masopustní průvod po okolí
 • Barevné dny
 • Tvoříme k MDŽ – babičky v MŠ
 • Přednáška o myslivosti
 • Pobyt na horách (Škola v přírodě)
 • Vynášení MORENY (oslava příchodu jara)
 • Hledání velikonočního pokladu
 • Návštěva ZŠ
 • Lesnická přednáška (Vojenské lesy a statky ČR)
 • Dopravní den za spolupráce Policie ČR
 • Výlet na kolech pro starší děti
 • Plavání – starší děti
 • Slet čarodějnic – babičky v MŠ
 • Stezka medvíďat u Termita – spolupráce s MŠ Pražská
 • Hasičský den
 • Den dětí v MŠ
 • Parník k MDD
 • Zábavné ekologické odpoledne pro děti a rodiče „Ochraňuj mě“
 • Celodenní výlet
 • Akademie
 • Svatojánské odpoledne pro děti a rodiče a Svatojánská noc – spaní ve školce
 • Výlet na Břehyni – starší děti

 

 • Spolupráce se ZUŠ – „Malý umělec“ – zapojení do projektu MAP Lag Podralsko (1x měsíčně – keramika)
 • Spolupráce se Čtyřlístkem (tvořivé dílny)
 • Spolupráce s MŠ Pražská a MŠ Staré Splavy – vzájemné návštěvy
 • Spolupráce s Baráčníky – vystoupení dětí
 • Spolupráce s Domem pečovatelské služby

 

Jak žít a nezbláznit se:

Daří se Vám výchova tak, jak chcete? Máte vztah, jaký jste si přáli? Kladete si někdy otázku, čím to může být?

Odpověď na řadu položených i nepoložených otázek Vám dá zhlédnutí videosemináře Dr. Lidmily Pekařové. Nabízí vtipný a jednoduchý návod, jak to změnit, pokud budete chtít!

videa můžete zhlédnout zde : videa PhDr. Lidmila Pekařová

Organizace dne

Organizace dne je pružná, reaguje na potřeby dětí, jejich zájem o činnost

 

orientační čas   činnosti
6:15 – 7:30
 • scházení dětí, provádění ranního filtru
 • hry a činnosti podle volby dětí
 • individuální práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,  dětmi integrovanými  a talentovanými
7:30 – 9:30
 • tématické kooperativní hry
 • naplňování cílů předškolního vzdělávání daných ŠVP, TVP
 • variabilní zařazování zdravotně preventivních aktivit
 • dopolední svačina
9:30 – 11:30
 • pobyt venku, sezónní činnosti
11:45 – 12:15
 • hygiena, oběd
12:30 – 14:15
 • poslech pohádek, odpočinek nebo spánek dětí ( dle individuálních potřeb dětí )
 • práce s talentovanými dětmi
 • logopedická péče
14:15 – 14:45
 • hygiena, otužování
 • odpolední svačina
14:45 – 16:15
 • odpolední zájmové činnosti a hry, individuální  práce s dětmi

Podle možností a povětrnostních podmínek je převážná část činností přesouvána na školní zahradu. Po celý den a při všech činnostech jsou děti poučovány o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Aktivity pro děti

 • Saunování v nedalekém hotelu Kamýk
 • Cvičení jógy
 • Výtvarný kroužek
 • Pěvecký a recitační kroužek
 • Logopedická prevence
 • Divadelní, kouzelnická a hudební představení přímo v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s policií ČR
 • Slet čarodějnic
 • Polodenní výlety
 • Celodenní výlet na závěr školního roku
 • Oslavy Dne dětí
 • Svatojánská noc
 • Závěrečná akademie se slavnostním rozloučením se školáky

Při ukončení docházky obdrží děti pamětní alba s fotografiemi a záznamy z celého průběhu docházky do MŠ.