Informace pro rodiče

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Provoz školky bude přerušen pouze ve dnech státních svátků, v době vánočních prázdnin (22.12. – 2.1.) a o hlavních prázdninách (termín bude projednán se zřizovatelem). Jinak bude školka fungovat bez omezení.

Co nás tento rok čeká ?

 • Zahrada Čech ( výstava ovoce a zeleniny z vašich zahrádek)
 • Noční spinkání ve školce s předškoláky
 • Sbírání starého papíru, víček, kaštanů a žaludů ( říjen, listopad)
 • Oslava svátků a narozenin dětí ( po celý rok)
 • Halloweenský den ( Dušičky)
 • Dýňodlabání s rodiči a dětmi na naší zahradě ( dýně si přinesete z domova)
 • Mikulášská besídka pro děti, rodiče a prarodiče ( prosinec)
 • Vánoční jarmark
 • Ježíšek ve školce
 • Návštěva solné jeskyně
 • Karneval
 • Barevné dny
 • Hledání velikonočního pokladu
 • Návštěva školy s předškoláky
 • Zápis předškoláků do školy ( duben)
 • Čarodějnický den
 • Dopravní soutěž na kolech a koloběžkách
 • Zápis dětí do MŠ ( květen)
 • Oslava MDD
 • Třídenní výlet s předškoláky

 

Jak žít a nezbláznit se:

Daří se Vám výchova tak, jak chcete? Máte vztah, jaký jste si přáli? Kladete si někdy otázku, čím to může být?

Odpověď na řadu položených i nepoložených otázek Vám dá zhlédnutí videosemináře Dr. Lidmily Pekařové. Nabízí vtipný a jednoduchý návod, jak to změnit, pokud budete chtít!

videa můžete zhlédnout zde : videa PhDr. Lidmila Pekařová

Organizace dne

Organizace dne je pružná, reaguje na potřeby dětí, jejich zájem o činnost

 

orientační čas   činnosti
6:15 – 7:30
 • scházení dětí, provádění ranního filtru
 • hry a činnosti podle volby dětí
 • individuální práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,  dětmi integrovanými  a talentovanými
7:30 – 9:45
 • tématické kooperativní hry
 • naplňování cílů předškolního vzdělávání daných TVP
 • variabilní zařazování zdravotně preventivních aktivit
 • dopolední svačina
9:45 – 11:45
 • pobyt venku, sezónní činnosti
11:45 – 12:30
 • hygiena, oběd
12:30 – 14:30
 • poslech pohádek, odpočinek nebo spánek dětí ( dle individuálních potřeb dětí )
 • práce s talentovanými dětmi
 • logopedická péče
 • saunování (dle zájmu dětí)
14:30 – 15:00
 • hygiena, otužování
 • odpolední svačina
15:00 – 16:30
 • odpolední zájmové činnosti a hry, individuální  práce s dětmi

Podle možností a povětrnostních podmínek je převážná část činností přesouvána na školní zahradu. Po celý den a při všech činnostech jsou děti poučovány o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Aktivity pro děti

 • Saunování v nedalekém hotelu Kamýk
 • Cvičení jógy
 • Výtvarný kroužek
 • Pěvecký a recitační kroužek
 • Logopedická prevence
 • Divadelní, kouzelnická a hudební představení přímo v MŠ
 • Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
 • Fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Maškarní karneval
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s policií ČR
 • Slet čarodějnic
 • Polodenní výlety
 • Celodenní výlet na závěr školního roku
 • Oslavy Dne dětí
 • Svatojánská noc
 • Závěrečná akademie se slavnostním rozloučením se školáky

Při ukončení docházky obdrží děti pamětní alba s fotografiemi a záznamy z celého průběhu docházky do MŠ.