Oznámení rodičům:

 všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí do MŠ Libušina na školní rok 2022/2023 byly přijaty. Celkem bylo přijato 19 dětí.

Těšíme se na nové předškoláčky a přeji slunečný a pohodový víkend.