„Září klepe na dveře ,školka zase otevře. Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí. Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi!…“

Milí rodiče, milé děti,

Prázdniny utekly jako voda a my vám s radostí oznamujeme, že naše mateřská škola zahájí provoz v novém školním roce 2021/2022 ve středu 1. září 2021 v 6:15 hod.  Nezapomeňte, své děti přivést včas, nejpozději do 8:00 hodin. Veškeré bližší informace obdržíte v mateřské škole a na schůzce rodičů. Seznamy dětí a jejich rozdělení do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy MŠ.

Také už se moc těšíme na naše nové „školkáčky“. Milí rodiče, vezměte s sebou pro své děti dostatek náhradního oblečení do šaten, bačkory s pevnou patou a pyžamo (v případě, že bude Vaše dítě ve školce spát). Věci, které upadnou na zem už „ničí nejsou“, proto prosíme ve vašem vlastním zájmu veškeré věci označit jménem dítěte – nejlépe fixou na textil. Bližší informace o jednotlivých potřebách naleznete v manuálu, který jste obdrželi při zápisu do naší MŠ, nebo je vám  k dispozici zde.

Co všechno bude Vaše dítě v MŠ potřebovat?

manuál pro rodiče

Začátek docházky do mateřské školy je velkou změnou pro dítě, ale také pro rodiče. Přináší s sebou spoustu nového – příchod do nového prostředí, nové děti, ale také dospělí, nový režim dne, nový druh komunikace – s paní učitelkou, odloučení od rodičů. Každé dítě potřebuje jiný čas na zvykání. Některé zvládne rovnou celý den v MŠ bez rodičů, pro jiné je lepší pro začátek strávit v MŠ např. jen 2 hodiny na seznámení se školkou. Pečlivě zvažte, jak je na tom Vaše dítě, rádi se s Vámi předem domluvíme na plánu zvykání pro Vaše dítě individuálně.

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2. Zvykejte dítě na odloučení.
  3. Veďte dítě k samostatnosti.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  7. Plňte své sliby.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  10. Promluvte si s učitelkou.