„Slunce svítí, řeka volá: dneska už nám končí školka. Vyrazíme na prázdniny, teď z nás bude někdo jiný. Dva měsíce volna máme, co s tím časem uděláme? Někdo jede na tábor, jiný učí zpívat sbor, lesních ptáků na palouku, hlavně že jsme přitom venku. Někdo letí do dálek, chce poznávat celý svět. Jiný jede k babičce, která žije v chatičce. Ať je to tak nebo tak, budeme si užívat!“

Je to tak, dnes začínají prázdninové radovánky, avšak naše MŠ je otevřena až do 23. 7. 2021 s denním prázdninovým režimem. Dnes jsme mezi nás přivítali i děti z MŠ Pražská, které mezi nás rázem zapadly a užívají si společně s námi „školkové prázdninové chvíle“.

Od 26. 7. 2021 do 20. 8. 2021 je v naší mateřské škole provoz přerušen, ale v tyto dny je zajištěn provoz pro děti rodičů, kteří si domluvili docházku v MŠ Pražská.

Na tomto místě bychom také rády poděkovaly všem rodičům za bezva celoroční spolupráci.

Děkuji taktéž paní učitelce Monice Drážďanské a Blance Smolkové ze třídy Myšek za jejich super svědomitou a trpělivou práci, dále paní učitelce Kamile Taclíkové za „Sovičky“ za náročnou práci a svědomitou přípravu našich předškoláků na vstup do první třídy ZŠ. Poděkování si zaslouží i paní učitelka Breychová, zvláště za vedení výtvarného kroužku, i když byly výtvarné soutěže vzhledem k pandemii v tomto šk. roce zrušeny. Děkuji zkrátka všem, paní asistentce i provozním zaměstnankyním za skvělou spolupráci po celý školní rok, i v době pandemie, za jejich ochotu a optimismus. Jsme tým, který „táhne za jeden provaz“ a přáním nás všech jsou spokojené děti a jejich rodiče. Myslíme si, že i přes veškeré úskalí, které s sebou tento rok přinesl, jsme všechno zdárně zvládli a s chutí zahájíme již brzy nový školní rok v naší „Libušce“.

Přejeme vám všem zasloužený odpočinek, hodně sluníčka a veselé a krásné prázdninové chvíle s vašimi dětmi. Těšíme se opět na naše shledání při zahájení nového školního roku, tj. 1. září 2021.