Informace pro rodiče dětí, kteří byli u nás u zápisu: VŠECHNY DĚTI BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021 – 2022.

Těšíme se na všechny nové předškoláčky.