V pondělí 12. dubna 2021 se naše mateřská škola opět otevře, a sice v omezeném režimu pouze pro předškolní děti – tzn. děti, které od 1. 9. 2021 zahájí povinnou školní docházku a děti, jejichž rodiče pro ně žádají odklad školní docházky. Pro tyto děti je docházka do MŠ povinná.

Pokud se rozhodnete si děti i nadále nechat doma, je třeba dítě co nejdříve omluvit, a poté se domluvit na distanční výuce. V tom případě zavolejte na mobil 602 541 601.

Dle nařízení MŠMT je od 12. dubna ve školách a školských zařízeních povinnost testování dětí, žáků a zaměstnanců. Testovaní musí probíhat i v naší MŠ, a to 2 x týdně Antigenními testy. Testování bude probíhat v zádveří MŠ při příchodu dítěte v pondělí a ve čtvrtek, a sice rodičem za asistence pedagogů (personálu MŠ). Z tohoto důvodu je nutné přijít do MŠ s předstihem, jelikož je potřeba čekat na výsledek testu ( cca 15 minut). Počítejte, prosíme, s tím, že počkáte chvíli venku, abychom mohly v klidu testovat další děti. Poté si od rodičů převezmeme děti pouze s negativním výsledkem testu. V případě, že bude dítě pozitivní, do MŠ nenastoupí a rodič neprodleně kontaktuje pediatra.

Testování se netýká dětí, které prodělaly COVID- 19 v posledních 90 dnech, ale je třeba doložit potvrzení o prodělaném onemocnění. Testovány a přijaty nebudou děti s příznaky respiračního nebo jakéhokoliv jiného onemocnění.

Součástí opatření je i snížení počtu dětí ve třídách, proto budou děti rozděleny do dvou tříd. Seznamy dětí uvidíte při příchodu do MŠ.

Milí rodiče, neobávejte se, věřte, že i pro nás je tato situace nová a vše spolu v pohodě zvládneme.

Těšíme se na naše předškoláčky a doufáme, že se brzy situace zlepší a uvidíme se v naší školce opět všichni hezky pohromadě.