Milí rodiče,

již v pátek 19. 3. 2021 se dozvíte vše potřebné k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ, a sice na webových stránkách základní školy www.zsdoksy.cz , kde najdete všechny informace. Jak píše pan ředitel Tuťálek, v běžných podmínkách je zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí, ale vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je třeba zápis uskutečnit distanční (on-line) formou. Termín zápisu je 1. – 14. 4. 2021.

Odklad školní docházky: k žádosti o odklad školní docházky (najdete ji také na webu ZŠ) je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V případě nejasností klidně zavolejte, rády vám pomůžeme.

Snad se děti alespoň ke konci školního roku budou moci s prostředím školy seznámit a bude možné uskutečnit v rámci naší spolupráce společné setkání. Budeme se těšit.