úterý 1. září 2020 začíná nový školní rok. Přiveďte své děti včas, nejpozději do 8:00 hodin. Vezměte s sebou dostatek náhradního oblečení do šaten, bačkory a pyžamo (v případě, že bude Vaše dítě ve školce spát). Bližší informace se dočtete v předchozím příspěvku. Dále Vás zveme ve čtvrtek 3. září od 16:00 hodin na schůzku rodičů, účast všech rodičů je nutná. Vyzvedněte si, prosíme, své děti včas, schůzka je pouze pro rodiče. Děkujeme za pochopení.

V souvislosti s onemocněním COVID – 19 Vás prosíme – v šatnách se zdržujte po dobu nezbytně nutnou. Nadále platí zákaz nošení plyšáků z domova z hygien. důvodů. Při vstupu do prostor mateřské školy použijte dezinfekci. Stále budou dodržována přísná hygienická opatření (pravidelná dezinfekce povrchů, toalet, úklid, časté větrání). Děti si budou umývat ruce důkladně mýdlem. Pokud u vašeho dítěte zjistíte známky jakéhokoliv onemocnění, nevoďte jej do MŠ.

Děkujeme za vstřícnost, pochopení a těšíme se na vás.