Upozorňujeme rodiče, že v měsíci květnu 2020 bude předpis na školné 210 Kč, tzn. polovina běžné platby (vzhledem k uzavření MŠ v březnu 2020).

Děkujeme a prosíme o zasílání plateb do 15. v měsíci.