V souvislosti s nastávající situací se odkládají všechny plánované akce včetně schůzky s rodiči ohledně zápisu do ZŠ a předplaveckého výcviku „Voda je můj kamarád, budeme si spolu hrát“.  O dalším vývoji situace budete informováni prostřednictvím webových stránek. Děkujeme za pochopení a spolupráci.