ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijaté děti: 9P/19, 17P/19, 18P/19, 6P/19, 4P/19, 13P/19, 12P/19, 15P/19, 8P/19, 2P/19, 5P/19, 11P/19, 10P/19.

 

Nepřijaté děti: 16P/19, 7P/19, 1P/19, 14P/19, 3P/19.