Upozorňuji rodiče na termín přerušení provozu MŠ Libušina během letních prázdnin:

V DOBĚ OD 22. 7. DO 23. 8. 2019 bude naše MŠ uzavřena. 

V případě potřeby (zaměstnanost obou rodičů v této době) lze požádat ředitelku MŠ Pražská o předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Pražská.