Při příležitosti blížícího se ZÁPISU předškoláčků do ZŠ nás ve čtvrtek 28. 3. čeká návštěva paní učitelky ze základní školy, která uvidí naše školáky ve známém prostředí mateřské školy.

Zároveň prosíme rodiče předškoláků o vyplnění DOTAZNÍKŮ a Žádostí o odklad a navrácení do školky.

Ve čtvrtek 4. 4. se mohou SOVIČKY těšit na návštěvu ZŠ, kde uvidí své kamarády a prohlédnou si třídy. V tento den prosíme maminky, aby děti přivedly do 7.45 hod., abychom stihli do školy dojít včas. Děkujeme