Od středy 14.11. budeme s dětmi z odd. Soviček chodit do ZUŠ, na keramickou dílnu a druhá polovina dětí na hudební výchovu, po cca 45min. se děti vymění.Tato spolupráce bude pravidelná vždy 1x v měsíci, tímto moc děkuji paní Jungmanové ředitelce ZUŠ v Doksech, za to, že byla velice vstřícná a ochotně zorganizovala tyto “ tvořivé dílničky“ přes projekt LAG Podralsko, díky kterému budou moci děti zcela zdarma vytvářet výrobky z keramické hlíny. Velký dík patří i paní Panáčkové.